Kinh tế

Đấu thầu qua mạng phải đạt tối thiểu trên 60%

SGGP
Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Nguyên tắc đấu thầu qua mạng phải đảm bảo đạt các yêu cầu: việc tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi; chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng trị giá các gói thầu.

Các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP và gửi báo cáo đấu thầu qua mạng về Sở KH-ĐT đúng theo quy định.

Đối với các đơn vị không gửi báo cáo, không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định, thủ trưởng đơn vị không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM. 

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục