Giáo dục

Đào tạo sư phạm phải đảm bảo tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm

SGGP
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Đối với việc xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non và trình độ đại học, các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên rà soát, đăng ký chỉ tiêu phù hợp với năng lực đào tạo và nhu cầu sử dụng giáo viên các cấp học khi triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới; tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và đảm bảo tỷ lệ sinh viên sư phạm ra trường có việc làm. 

Bộ GD-ĐT nêu rõ, bộ sẽ thanh, kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và các quy định có liên quan.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục