Chính trị

Đánh giá, xếp loại đảng viên chặt chẽ, khách quan

SGGP
Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 (TPHCM) thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ở kỳ kiểm điểm trước cũng được Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Từ đó, kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Đảng bộ quận 10 phản ánh đúng thực chất, khách quan. Đảng bộ quận 10 có 41 tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2020 có 8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, có 4.820 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt tỷ lệ 78% trong số 6.197 đảng viên được đánh giá), 1.360 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Có 17 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do bị thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền; bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng theo truy tố của viện kiểm sát; có hạn chế, sai sót trong thực hiện nhiệm vụ, bị cấp ủy kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm.

Tại huyện Củ Chi, năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác theo dõi các cơ sở đảng, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý để đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên chặt chẽ. Qua kiểm điểm, các tổ chức Đảng đánh giá đúng những mặt làm được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm. Nhiều nơi phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu các vấn đề mang tính xây dựng. Các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân được phân tích làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục.

Huyện ủy đánh giá, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94%. Năm 2020, toàn huyện kết nạp được 342/300 đảng viên mới, đạt 114%, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cần Giờ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các chi bộ, đảng bộ đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn và đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, tạo nguồn cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, chú trọng lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch, đầu tư xây dựng cơ bản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục