Xã hội

Đánh giá toàn diện việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

SGGP
UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng xử lý việc chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư; xác định diện tích sở hữu, sử dụng chung riêng của nhà chung cư; nghiệm thu, đánh giá chất lượng xây dựng nhà chung cư…

Đánh giá toàn diện việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá toàn diện công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố; xác định trách nhiệm giải quyết tranh chấp của từng sở/ngành và UBND quận/huyện; đề ra giải pháp thực hiện cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định còn thiếu, chồng chéo, bất cập trong công tác này; hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản trị chung cư phân định rõ diện tích sở hữu, sử dụng chung/riêng trong nhà chung cư, đặc biệt là nơi để xe; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng có sự phân định rõ diện tích sở hữu, sử dụng chung/riêng trong nhà chung cư. 

UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng xử lý việc chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư; xác định diện tích sở hữu, sử dụng chung riêng của nhà chung cư; nghiệm thu, đánh giá chất lượng xây dựng nhà chung cư… Cùng với đó, UBND 24 quận/huyện được giao xử lý các tranh chấp, phản ánh, khiếu nại về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tại địa phương; trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án cải tạo, sửa chữa chung cư, nhà ở, cần đảm bảo các nội dung, quy mô đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình phù hợp với mục tiêu của Chương trình kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp đảm bảo tiến độ  đạt ít nhất 50% trong tổng số 474 chung cư hư hỏng trước năm 2020.

MINH HUY

Tin cùng chuyên mục