Cải cách hành chính

Đánh giá tác động khi xây dựng chính sách, thủ tục hành chính

SGGP
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở/ban/ngành, chủ tịch UBND quận/huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng quy định pháp luật và kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạp pháp luật

. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì, soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tham mưu văn bản phù hợp thẩm quyền về nội dung, hình thức và theo đúng quy định pháp luật. Đối với các dự thảo nghị quyết của HĐND TP có quy định chính sách, cần phải thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động chính sách (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tương tự, đối với dự thảo có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính, thì phải thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trước khi gửi lấy ý kiến (về nội dung thủ tục) của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.

Chỉ thị nhấn mạnh, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND TP, UBND TP chịu trách nhiệm trước UBND TP về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được phân công soạn thảo.

Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ như không đảm bảo chất lượng, chậm tiến độ, không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp… 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục