Sự kiện & Bình luận

Đảng và mùa Xuân mới

SGGP
Mùa Xuân mới lại về và Đại hội XIII của Đảng vừa thành công tốt đẹp làm dâng lên bao niềm vui và hy vọng.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện lớn của đất nước, thu hút sự quan tâm theo dõi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả bạn bè quốc tế. Đại hội đã thông qua những quyết sách không chỉ cho 5 năm mà xác định rõ hơn mục tiêu đưa đất nước tiến tới phồn vinh, hạnh phúc với bước đi phù hợp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với sự xem xét cẩn trọng và đòi hỏi cao để ủy thác trách nhiệm nặng nề trước dân, trước Đảng. Đại hội thành công là chỉ dấu tốt lành mở đầu cho năm 2021, cho cả nhiệm kỳ 5 năm và cho tương lai rộng mở của dân tộc với tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ này. 

Những gì diễn ra ở Đại hội đã truyền được cảm hứng, niềm tin trong Đảng và đến mọi tầng lớp nhân dân. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XII được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Đại hội cùng các tham luận từ các đoàn đại biểu thực sự là những đúc kết quý giá từ thực tiễn sinh động của đất nước, từ các ngành, các lĩnh vực, vùng miền… và khơi dậy khát vọng vươn lên sánh vai cùng các nước phát triển có thu nhập cao trên thế giới. 

Bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước hôm nay với nhiều gam màu sáng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 làm thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt và gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội đối với nước ta. Với sự nỗ lực vượt bậc thực hiện mục tiêu kép trong năm 2020, đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. 

Cùng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước đột phá và đạt được kết quả cụ thể, rõ rệt. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Kết quả đạt được trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa quan trọng, tạo dấu ấn, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và tự tin với nhận định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

91 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc, với vai trò lãnh đạo, Đảng ta không có lợi ích nào khác, luôn phấn đấu vì độc lập - tự do - hạnh phúc, vì lợi ích của nhân dân. Nhiều nhà lãnh đạo cao cấp và hàng trăm ngàn đảng viên của Đảng đã dâng hiến tuổi xuân cho lý tưởng cao đẹp, cho giấc mơ độc lập, đất nước thanh bình và cuộc sống đổi đời của người dân. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã giương cao ngọn cờ tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhân dân tự hào có Đảng, một Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, đã luôn kiên định, vững vàng và không ngừng đổi mới phù hợp với quy luật phát triển, thực tiễn đất nước và xu thế thời đại, dám nhìn thẳng sự thật, quyết liệt đấu tranh với những hạn chế, tiêu cực của chính mình để vươn lên xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. 

Đất nước tự hào có nhân dân anh hùng đã vượt lên mọi gian lao, thử thách, đã làm nên những trận thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong kháng chiến chống ngoại xâm và những kỳ tích trong xây dựng đất nước, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lên một tầm cao mới và hội nhập với toàn cầu.   

Giờ đây, đường lên hạnh phúc ngày càng sáng rõ nhưng không hề bằng phẳng. Sẽ còn có nhiều những thác ghềnh, những thách thức hiểm nguy. Nhưng sẽ không có gì ngăn nổi khát vọng của chúng ta, khát vọng của một dân tộc văn hiến và anh hùng. 

Dưới sự lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, với sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của thời đại, nhất định dân tộc ta sẽ viết nên những trang vàng mới, sẽ xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ và ước vọng của toàn dân.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục