Bút Sài Gòn

Dang rộng cánh bay

SGGP
- Nghe tin này mà vui: bộ đội biên phòng ở Hà Tĩnh cùng công an và cán bộ xã ra đồng để nhổ bỏ, đốt hết những bẫy chim cò. Hình nộm bằng mút tạo hình để lừa bẫy chim, lưới giăng cũng bị thiêu hủy. Bảo vệ thiên nhiên phải rành mạch vậy mới ưng bụng.

- Năm ngoái, chính quyền Thừa Thiên - Huế cũng ra những quy định rất nghiêm, xử phạt nặng những hành vi bẫy chim trời và thú hoang dã. Cứ thêm một địa phương làm mạnh, nạn săn bắt chim thú sẽ càng giảm đi.

- Nhưng, nếu không ngăn được nạn ăn thịt chim thú hoang tại các nhà hàng quán nhậu, sẽ vẫn có những loài bị tận diệt, tên thì còn trong sách đỏ, nhưng trên thực tế kiếm không ra?

- Chim thú bị sát hại trong bếp quán nhậu thì khó kiểm soát hơn so với ngăn ở đầu nguồn. Cắt đứt nguồn cung bằng xử phạt, xử tù những kẻ xâm hại thiên nhiên, phía cầu cũng bị bóp dần. Không chỉ xử lý bằng pháp luật, mà ngay trong đời sống, những chuyện săn bắt chim thú cũng cần kỳ thị mạnh từ cộng đồng. Thái độ kỳ thị nhiều khi còn mạnh mẽ hơn những hình phạt khác.

- Đâu phải chỗ nào cũng sẵn lòng giữ gìn môi trường sinh thái. Vẫn còn đó những chợ chim nghễu nghện, vẫn còn những đường dây buôn bán thú hoang. Bảo vệ thiên nhiên có trở thành phản xạ tự động trên diện rộng, mới có được khoảng trời an toàn cho chim dang rộng cánh bay.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục