Thích ứng với biến đổi khí hậu

Đảm bảo tiêu thoát nước khi cấp phép xây dựng

SGGP
Để cấp phép xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn hệ thống thoát nước trên địa bàn TP, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát hiện trạng đường cống thoát nước nằm trong khuôn viên nhà, đất. 
Đồng thời, thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trong trường hợp đường cống không còn chức năng tiêu thoát nước hoặc di dời đối với các tuyến cống vẫn còn chức năng này.
Đối với khu vực có tuyến cống nằm ngoài ranh lộ giới nhưng không đảm bảo khoảng cách 3m đến ranh lộ giới, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP sẽ thực hiện duy tu, sửa chữa, nạo vét, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của đường cống, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân, làm cơ sở để thực hiện cấp giấy phép xây dựng.

ĐA THIỆN

Tin cùng chuyên mục