Chính trị

Đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đúng luật định

SGGPO
Đến nay có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐB HĐND các cấp; 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; 6 đơn không liên quan đến bầu cử.

Tin liên quan

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ​ Bùi Văn Cường báo cáo trước hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ​ Bùi Văn Cường báo cáo trước hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng nay 18-5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, tính đến ngày 14-5-2021, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên ĐBQH khóa XV, ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cụ thể, qua phân loại, có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐB HĐND các cấp; 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; 6 đơn không liên quan đến bầu cử.

Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết 69 đơn; xếp lưu 95 đơn, trong đó 62 đơn trùng, 33 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử. Đến nay, công tác xác minh, giải quyết đang được đẩy nhanh, đảm bảo đúng quy định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự được giới thiệu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc đúng luật, chất lượng được nâng cao, phương châm không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Về ứng cử ĐBQH khóa XV, số lượng chính thức ứng cử tính đến thời điểm này là 866 người để bầu 500 đại biểu, tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Về ứng cử ĐB HĐND cấp tỉnh, tổng số ĐB HĐND được bầu theo luật định là 3.726 người, tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người, tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 22.952 người, tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.458 người, tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 242.312 người, tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người, tỷ lệ 1,67 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Đến ngày 3-5, các tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV, ứng cử ĐB HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử, đảm bảo chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục