Xúc tiến công nghiệp thương mại

Đảm bảo chất lượng xăng E5 RON 92

SGGP
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) cho biết, vừa làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) để thảo luận về việc rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng xăng dầu...

Đảm bảo chất lượng xăng E5 RON 92

Hoạt động này liên quan đến Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ và phương án xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.
Theo đó, hai bên đã đi đến thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng xăng dầu; phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu; đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON 92, tránh gian lận thương mại; phối hợp tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khi chạy thử để đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
Thống nhất chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phân phối trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kể từ ngày 1-1-2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95…

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục