Giáo dục

Đảm bảo 100% HS-SV tham gia bảo hiểm y tế

SGGP
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng học sinh, sinh viên (HS-SV) tham gia bảo hiểm y tế tăng đáng kể, từ khoảng 85% số HS-SV tham gia bảo hiểm y tế năm học 2013 - 2014 đã lên 92% ở năm học 2016 - 2017.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao (khoảng 80%), nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận HS-SV chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế chưa thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HS-SV tham gia bảo hiểm y tế, Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường ĐH-CĐ tăng cường tuyên truyền giáo dục cho HS-SV và cha mẹ học sinh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HS-SV.

Đảm bảo 100% HS-SV tham gia bảo hiểm y tế ảnh 1
Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn HS-SV và cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Cùng với đó, tham mưu đề xuất UBND các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với HS-SV từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục