Nông nghiệp

Đắk Lắk phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với thị trường

SGGP
Ngày 28-4, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 với chủ đề “Thu hút đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm”. 

Một mô hình su su hữu cơ tại Đắk Lắk

Một mô hình su su hữu cơ tại Đắk Lắk

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn nông nghiệp với du lịch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xây dựng chuỗi giá trị, kết nối công nghiệp chế biến với thị trường, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn kết nông nghiệp với lâm nghiệp ở những nơi có điều kiện...

Qua đó, nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, Đắk Lắk cần chủ động chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tạo dựng hệ sinh thái nông nghiệp có các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân gắn kết, xây dựng chuỗi ngành hàng nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần phát huy giá trị tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc. Ngoài ra, tỉnh và các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tăng cường kết nối, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế về con người, đất đai, khí hậu, môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, logistics và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước với 650.000ha, trong đó có hơn 300.000ha đất đỏ bazan màu mỡ. Cùng với khí hậu ôn hòa, địa hình đất sản xuất nông nghiệp bằng phẳng, mật độ sông suối cao và nguồn lao động dồi dào là tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản.

MAI CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục