Xã hội

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tái suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

SGGP
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, hòa hợp, đoàn kết, chiều 22-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã bế mạc.

Tin liên quan

Đại hội đã thống nhất suy tôn 96 thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử 225 thành viên chính thức, 45 thành viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.

Tại phiên họp thứ nhất, thành viên Hội đồng Chứng minh đã thống nhất suy tôn 27 thành viên tham gia Ban thường trực Hội đồng Chứng minh. Hội đồng tái suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022), suy tôn 13 Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trị sự, các thành viên đã thống nhất suy cử 61 thành viên tham gia Ban thường trực Hội đồng Trị sự. Hội đồng tái suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022), suy cử 16 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tăng 4 Phó Chủ tịch so với nhiệm kỳ trước. Đại hội thực hiện nghi thức tấn phong 1.864 tăng ni lên hàng giáo phẩm, Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư.

Trong lời đạo từ bế mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ niềm tin vào tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, giới luật kiên trì.

Hòa thượng mong muốn tăng ni, phật tử vì sự xương minh của đạo pháp, sự hưng thịnh của dân tộc, luôn đặt lợi ích chung của Giáo hội và đất nước lên trên tất cả trong mọi hoạt động Phật sự, sinh hoạt tự viện, nhằm phục vụ tốt cho nhân dân, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài, để Phật giáo thực sự là trung tâm của sự đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, là động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân dân. 

KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục