Chính trị

Đại hội MTTQ Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 20-9

SGGP
Ngày 24-6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 (khóa VIII)  để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. 

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 (khóa VIII)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 (khóa VIII)

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với MTTQ Việt Nam, đây là thời điểm về đích chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. 

Về tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đến thời điểm này, đại hội cấp xã hoàn thành trong quý 1-2019, cấp huyện trong tháng 5-2019. Tính đến ngày 23-6, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức duyệt đại hội MTTQ Việt Nam 58 tỉnh, thành phố; đã có 11/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đại hội. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7-2019.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho ý kiến thông qua những nội dung cơ bản Đảng đoàn MTTQ đã trình, theo đó Đại hội IX MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20-9-2019 tại Hà Nội.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, nhân sự Ủy viên Ủy ban mặt trận cấp tỉnh kỳ này có 3 đồng chí Bí thư tỉnh ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam (tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Yên); 5 đồng chí Phó Bí thư là Phó Chủ tịch mặt trận không chuyên trách (TPHCM, Cần Thơ, Nghệ An, Vĩnh Long, Hà Tĩnh). Hầu hết các đồng chí Phó Bí thư đều tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục