Tin tức - Sự kiện

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22-10

SGGPO

Sáng 6-10, Ban tuyên giáo Thành ủy TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất. Theo dự kiến, Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 22-10 sắp tới. 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII được xây dựng trên cơ sở 3 báo cáo chuyên đề, 4 giai đoạn. Dịch Covid-19 khiến kinh tế-xã hội thành phố biến động nhiều nên Tiểu ban Văn kiện liên tục cập nhật thông tin, số liệu mới nhất. Việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội có nhiều thuận lợi do thành phố vừa Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị (khóa IX); tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22-10 ảnh 1 Hội nghị thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII xác định mục tiêu tổng quát từ nay đến năm 2025 như: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đồng thời, dự thảo nêu ra tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc. Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra phương châm thực hành là Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động và nêu ra 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Về kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác tham mưu chuẩn bị Đề án nhân sự, theo ông Võ Công Chánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Đảng bộ TP Đà Nẵng là 1 trong 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong tháng 7-2020. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự của cấp ủy cấp trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Các đại hội đều bầu đủ số lượng cấp ủy viên mà đại hội đã thông qua ngay lần bầu đầu tiên. Cấp ủy viên trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản nằm trong dự kiến cơ cấu, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện quy trình nhân sự tham gia Thành ủy khoá XXII đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục. Theo đó, đã thực hiện quy trình giới thiệu 5 bước đối với nhân sự đủ điều kiện tái cử và quy trình 5 bước đối với nhân sự tham gia lần đầu của từng chức danh.

“Ban Chấp thành Đảng bộ TP khóa 21 định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 theo hướng phân công nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nhất là những địa bàn, lĩnh vực quan trọng”, ông Võ Công Chánh nói.

Được biết, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng một ấn phẩm là tập sách: “Đà Nẵng, thành tựu và khát vọng” là quà tặng cho đại biểu dự Đại hội.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục