Chính trị

Đại biểu Quốc hội chuyên trách hiến kế nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

SGGPO
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao đề xuất, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương nhằm đề xuất, kiến nghị giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương…

Đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức làm việc với các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương sau khi kiện toàn nhân sự.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đã nêu rõ 8 nhóm vấn đề đặt ra để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Trong đó, quan trọng hàng đầu là tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát…

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Trung ương đã tập trung góp ý một số nhóm vấn đề chủ yếu về cơ cấu tổ chức của Quốc hội; việc triển khai hoạt động lập pháp, quyết định vấn đề quan trọng, giám sát tối cao; phương thức hoạt động của Quốc hội, cách thức tiến hành kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, cũng như từng đại biểu Quốc hội…

Mối quan hệ công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác, theo Chủ tịch Quốc hội, cũng cần là vấn đề cần đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao đề xuất, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định những ý kiến góp ý tại Hội nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ và làm cơ sở để nghiên cứu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Người đứng đầu Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, dù tái cử hay không tái cử, cũng sẽ tiếp tục gửi ý kiến góp ý bằng văn bản để có nhiều giải pháp, sáng kiến đổi mới Quốc hội, để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục