Chính trị

Đặc biệt cẩn trọng trong quá trình xây dựng nghị quyết về đất đai ​

SGGPO
Chiều 12-4, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai (Ban Chỉ đạo). 

Tin liên quan

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Dự hội nghị có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, sau khi đã tiếp thu ý kiến từ báo cáo của các ban, bộ, ngành, tổ chức hội, 63 đảng ủy các địa phương,  ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước..., Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo - đã dự thảo nghị quyết mới của Trung ương (dự thảo lần thứ 15) về vấn đề đất đai trong khuôn khổ của Cương lĩnh năm 2011, Hiến pháp năm 2013.

Quá trình xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, có một số vấn đề đã được thống nhất, một số vấn đề còn ý kiến khác nhau được đưa ra xin ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội. Tờ trình và dự thảo nghị quyết sẽ được hoàn thiện, trình Bộ Chính trị tiếp tục xem xét, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến, quyết định ban hành nghị quyết mới của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, dự kiến khai mạc vào tháng 5 tới.

Đặc biệt cẩn trọng trong quá trình xây dựng nghị quyết về đất đai   ảnh 1 Các đại biểu dự hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị đã 2 lần cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết số 19-NQ/TW. Các nội dung xin ý kiến Đảng đoàn lần này vừa liên quan trực tiếp đến chủ trương của Trung ương, vừa liên quan trực tiếp đến việc Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Đảng rất quan trọng, đặc biệt, các nghị quyết về đất đai thì càng phải đề cao sự cẩn trọng hơn nữa. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục chắt lọc các ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm các chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hóa bằng pháp luật, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng khiếu kiện, tố cáo trong lĩnh vực này.

Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các chủ trương lớn của Đảng, thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội để tiếp tục bám sát báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và triển khai xây dựng chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian tới.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục