Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng: Xây dựng mô hình giáo dục đạo đức học sinh sinh viên

SGGPO

Sáng 13-9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo “Xây dựng mô hình phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội và mô hình câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức học sinh sinh viên”.

Những năm gần đây, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận học sinh, sinh viên chưa có ý thực học tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, thường xuyên; nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống đổi mới nhưng chưa đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của xã hội, các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng chưa được coi trọng.

Đà Nẵng: Xây dựng mô hình giáo dục đạo đức học sinh sinh viên ảnh 1 Ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo trong hội thảo

Theo ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, các cơ sở giáo dục, đào tạo cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh sinh viên. Đây là một trong những yêu cầu bức thiết trong chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt Nam, vừa là mục tiêu phấn đấu, động lực để phát triển, đổi mới thành công giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững đất nước.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục cần đề cao vai trò, xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời, các cơ sở cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên thông qua đổi mới các hoạt động giáo dục, đào tạo, nhất là các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm, rèn luyện kỹ năng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm vấn đề chính: thực trạng của công tác phối hợp hiện nay và đề xuất hoàn thiện mô hình phối hợp trong thời gian tới; cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của mô hình phối hợp; các giải pháp để nhân rộng các mô hình điển hình.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục