Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng xác định Singapore là hình mẫu để phát triển

SGGPO
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng với đơn vị tư vấn về kinh nghiệm chuyên môn lẫn thực tiễn phát triển kinh kế và đô thị ở Singapore. Đà Nẵng cũng xác định Singapore là hình mẫu để Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới. 

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng làm việc với Liên danh Sakae Holdings – Surbana Jurong (Singapore)

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng làm việc với Liên danh Sakae Holdings – Surbana Jurong (Singapore)

Ngày 19-4, làm việc với Liên danh Sakae Holdings – Surbana Jurong (Singapore) về tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung và Chiến lược phát triển kinh tế thành phố, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng với đơn vị tư vấn về kinh nghiệm chuyên môn lẫn thực tiễn phát triển kinh kế và đô thị ở Singapore. Đà Nẵng cũng xác định Singapore là hình mẫu để Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới. 

Đà Nẵng xác định Singapore là hình mẫu để Đà Nẵng phát triển ảnh 1 Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao đổi với đại diện Liên danh Sakae Holdings – Surbana Jurong (Singapore)
Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, ngay sau lễ ký kết gói thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030, đơn vị nhà thầu tư vấn đã tiếp cận hồ sơ có liên quan, trong đó tìm hiểu kỹ về Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, lập tiến độ triển khai thực hiện gói thầu tư vấn trong khoảng thời gian 42 tuần. Về phía thành phố đã lập Ban chỉ đạo lập đề án điều chỉnh Quy hoạch chung và Chiến lược phát triển kinh tế. 

Ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở thành phố sẵn sàng hợp tác cùng đơn vị tư vấn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình nghiên cứu lập đề án. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối “Ủy ban kỹ thuật” của đề án. Các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp có trách nhiệm, đúng, đầy đủ, kịp thời các thông tin và dữ liệu cho đơn vị tư vấn; vận dụng Nghị quyết 43-NQ/TU làm nền tảng và trụ cột của chất liệu nghiên cứu tư vấn. Đơn vị tư vấn và chính quyền thành phố khi đề cập đến ý tưởng thì cần kịp thời trao đổi để có sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng. Chú trọng việc cung cấp, chia sẻ kết quả thực hiện, cập nhật nội dung đề án với các cơ quan liên quan của Bộ Xây dựng để cùng rút ngắn thời gian thẩm định đề án.

“Chúng tôi rất kỳ vọng về đối tác Singapore trong việc thực hiện gói thầu tư vấn Quy hoạch chung và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế thành phố bởi đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nước lẫn quốc tế. Những kinh nghiệm của đơn vị tư vấn và thực tiễn trong quá trình phát triển kinh kế - xã hội và phát triển đô thị ở Singapore sẽ có ảnh hưởng nhất định đến thành phố Đà Nẵng. Đồng thời xác định Singapore là hình mẫu cho Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới” – ông Nghĩa cho biết.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục