Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Phóng sự truyền hình

Đà Nẵng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

SGGPO

Đến nay, Đà Nẵng đã xây dựng, phát triển 11 cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích gần 220 hecta.

Từ tháng 4 năm 2017, UBND TP Đà Nẵng đã quy hoạch 7 vùng thu hút sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với hơn 500 hecta gồm các lĩnh vực kêu gọi đầu tư như trồng rau, hoa, nấm, dược liệu, nuôi trồng thủy hải sản… và nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút đầu tư.
Đến nay, Đà Nẵng đã xây dựng, phát triển 11 cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích gần 220 hecta.
Vùng chuyên canh rau tập trung trên 56 hecta, trong đó, sản xuất rau công nghệ cao như: nhà lưới, nhà màng khoảng 4,3 hecta. Đặc biệt, các vùng chuyên canh trồng hoa có diện tích hơn 20 hecta, đã ứng dụng nhiều công nghệ trong sản xuất, mang giá trị kinh tế cao.
Các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chủ yếu tập trung tại huyện Hòa Vang, đây là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục