Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số

SGGPO
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết định số 698 về việc thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số TP Đà Nẵng.

Các bên cùng thống nhất ký Biên bản ghi nhớ về việc bảo trợ, hỗ trợ thí điểm Chuyển đổi số cho xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Các bên cùng thống nhất ký Biên bản ghi nhớ về việc bảo trợ, hỗ trợ thí điểm Chuyển đổi số cho xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Theo đó, Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số TP Đà Nẵng gồm 16 thành viên do TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Chủ tịch Hội đồng và TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng là cơ quan thường trực Hội đồng Chuyên gia, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động, làm việc của Hội đồng Chuyên gia và Tổ giúp việc, tham mưu Quy chế hoạt động của Hội đồng, trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi theo quy định hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng lập dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Hội đồng Chuyên gia, gửi Sở Tài chính TP Đà Nẵng tổng hợp, trình UBND TP Đà Nẵng bố trí kinh phí thực hiện. 

Hội đồng Chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo thành phố về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực và xu hướng phát triển nhằm triển khai Chuyển đổi số tại TP Đà Nẵng.

Được biết, năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, như: tập trung triển khai Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, chương trình số 37-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; xây dựng ban hành các đề án chuyển đổi số đến năm 2025 tầm nhìn năm 2030; huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng số, hạ tầng CNTT; hướng dẫn các cơ quan quan địa phương triển khai đề án thông minh và thực hiện tốt công tác truyền thông bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục