Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng thành lập Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC Đà Nẵng

SGGPO
Sáng 23-9, UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý các dự phát trát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao

Theo đó, Ban quản lý (BQL) các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu công nghệ cao (KCN & KCNC) Đà Nẵng được thành lập dựa trên tiền thân là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Ban quản lý các KCN & KCNC Đà Nẵng.

Sau khi được thành lập, BQL các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC Đà Nẵng sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trực tiếp UBND TP Đà Nẵng, hoạt động theo hình thức của ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng khu vực.

BQL các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC Đà Nẵng được thực hiện chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý các dự án xây dựng do UBND TP Đà Nẵng giao hoặc điều hành dự án đối với dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư, thông qua hợp đồng ủy thác điều hành dự án theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng giao Trưởng ban BQL các KCN & KCNC Đà Nẵng chủ trì việc điều chuyển nguyên trạng BQL dự án đầu tư xây dựng KCNC sang thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Anh, nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng KCNC Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc BQL các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC Đà Nẵng.

Đà Nẵng thành lập Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC Đà Nẵng ảnh 1 BQL các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc BQL cảm ơn sự tin tưởng của UBND TP Đà Nẵng và hứa sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố giao phó.

“Trong thời gian tới, BQL dự án rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố và sự hỗ trợ, giúp đỡ các sở ngành liên quan để BQL dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Văn Anh nói.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kỳ vọng BQL các dự án phát triển hạ tầng KCN & KCNC Đà Nẵng sẽ làm tốt chức năng, vai trò, nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện hiệu quả các dự án trong các KCN và KCNC thành phố. Đặc biệt, tham gia tích cực vào quá trình thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nội dung phát triển các dự án trong phân khu công nghệ cao.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục