Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng tập trung tuyên truyền bầu cử cho ngư dân

SGGPO

Thời điểm này, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử, danh sách cử tri tham gia bầu cử tại các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được niêm yết công khai. Trong đó, hoạt động vận động ngư dân thường xuyên vươn khơi tham gia bầu cử càng được thực hiện kỹ lưỡng.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục