Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

SGGPO

Ngày 14-1, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, các cơ quan trực thuộc UBND thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc trong việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp ảnh 1 Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp  
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của bộ, ngành Trung ương triển khai. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng.

UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố tiếp tục chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện theo quy định.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường việc giám sát thực hiện, nhất là giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục