Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý mạng xã hội

SGGPO
Sáng 14-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý hoạt động của mạng xã hội.

Đà Nẵng tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý mạng xã hội

Đà Nẵng tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý mạng xã hội

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng ước tính có khoảng 700 ngàn tài khoản Facebook, 600 ngàn tài khoản Zalo. Với những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, người dùng các ứng dụng này dễ dàng tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách có hiệu quả, vượt qua trở ngại về không gian và thời gian. Những lợi ích mà mạng xã hội mang lại là rất lớn và tác động tích cực nếu sử dụng chúng một cách hợp lý.

Đà Nẵng tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý mạng xã hội ảnh 1 Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tăng cường khai thác các tiện ích trên mạng xã hội, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động đối với mạng xã hội 
Vì vậy, để tận dụng tối đa các tiện ích của mạng xã hội, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai tuyên truyền nội dung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định 72/2013/NĐ-CP) và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ TTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26-12-2016 Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới đến từng đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; góp phần cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết về pháp luật cho CBCCVC trong việc sử dụng mạng xã hội.

Theo đó, các cơ quan đơn vị nghiên cứu thiết lập mạng xã hội bằng hình thức phù hợp để phục vụ công việc, đặc biệt trong công tác truyền thông, quảng bá, tăng cường giao tiếp với nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị cần chọn lọc, khai thác các thông tin chính thống trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử chính thức. Ngoài ra, không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định chính trị, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân. 

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ quản trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện rà soát, hiệu chỉnh và khắc phục những vấn đề liên quan đến hoạt động trang thông tin điện tử nhằm đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các cơ quan báo chí thành phố được chỉ đạo xây các chương trình, chuyên đề riêng nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định về hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các tiện ích khi sử dụng mạng xã hội nhằm tạo dựng “văn hóa sử dụng mạng xã hội”. 

Chủ trì quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng, ban hành quy chế sử dụng mạng xã hội của các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thường xuyên theo dõi, rà soát và xử lý kịp thời, dứt điểm các trang thông tin điện tử vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là các thông tin điện tử vô chủ, vi phạm các quy định về thông tin điện tử, bản quyền, sở hữu trí tuệ, quảng cáo. Chủ động phát hiện và đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông xử lý các trang thông tin điện tử cung cấp thông tin công cộng qua biên giới vi phạm pháp luật. Tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án tăng cường sử dụng và quản lý nhà nước về thông tin điện tử, trình chủ trương trong tháng 11 năm 2017; trong đó, lưu ý việc sử dụng hiệu quả các tiện ích của mạng xã hội phục vụ công việc. 

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài tuyên truyền về các quy định của pháp luật đối với trang thông tin điện tử. Qua đó, giúp người dân nhận biết và tận dụng tối đa các tiện ích từ mạng xã hội mang lại, xây dựng “văn hóa sử dụng mạng xã hội” an toàn, lành mạnh.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục