Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết để phát triển riêng huyện Hòa Vang

SGGPO

Sáng 8-4, Thành Ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Hòa Vang về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU và tình hình triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết để phát triển riêng huyện Hòa Vang ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại buổi làm việc

Tạo điều kiện để phát triển thuận lợi

Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 về “phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo” của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành tạo ra cho Hòa Vang những cơ chế, định hướng lớn tạo điều kiện thuận lợi để Hòa Vang phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ qua.

Trong quá trình triển khai, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng, các sở, ngành cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên việc triển khai Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng được quan tâm, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 [khóa XII] được tập trung thực hiện cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 93-KH/HU về “tự soi, tự sửa” đạt kết quả. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố.

Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết để phát triển riêng huyện Hòa Vang ảnh 2 Cần xác định Hòa Vang là địa phương phát triển nông nghiệp
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Nội dung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường; chương trình hợp tác với quận Yeongyang, Hàn Quốc đưa lao động nông nghiệp sang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc là điểm sáng trong thực hiện chương trình An sinh xã hội của huyện, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Công tác huy động, triển khai các nguồn lực được thực hiện hiệu quả, mức vốn huy động hằng năm tăng bình quân 15-20%/năm đặc biệt là năm 2020, tạo sự chủ động cho địa phương trong công tác đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, duy trì và phát triển huyện nông thôn mới.

Cơ chế riêng cho Hòa Vang

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cần xây dựng Nghị quyết riêng cho huyện Hòa Vang bởi đây là huyện nông thôn duy nhất, đời sống nhân dân khó khăn, với nhiều gia đình chính sách. Đối với Hòa Vang, cần xác định đây là địa phương phát triển nông nghiệp, vì vậy ưu tiên kế hoach phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, làm du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao, chủ động tham mưu nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết để phát triển riêng huyện Hòa Vang ảnh 3 Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu

“TP Đà Nẵng cần quản lý, triển khai quy hoạch cụ thể đối với huyện Hòa Vang, kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng, ưu tiên nguồn lực tối đa nhất để xây dựng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông kỹ thuật, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Với những vấn đề mang tính thời điểm, huyện nên đề xuất xây dựng đề án theo giai đoạn để thực hiện, không nên phụ thuộc vào chính sách”, ông Chinh đề nghị.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, dư địa Hòa Vang còn rất lớn để phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, huyện Hòa Vang cần xem xét lại đã chuẩn bị những gì để phát triển như về nhân lực, năng lực quản lý, cơ sử hạ tầng... Mục tiêu đã đề ra theo các nghị quyết là “Xây dựng Hòa Vang thành đô thị có bản sắc riêng”. Vì vậy, Hòa Vang xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp.

Ông Triết cũng đề nghị, huyện Hòa Vang cần quan tâm hơn trong công tác xây dựng Đảng, cân đối giữa việc phát triển xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vai trò công tác quốc phòng an ninh vì huyện là căn cứ địa quan trọng của TP Đà Nẵng.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao huyện ủy, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Vang đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 03, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, các kết quả đạt được vẫn chưa có tính đột phá, mang tính biểu tượng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 03. Một số lĩnh vực kỳ vọng chưa đạt yêu cầu, trong đó có phát triển nông nghiệp.

Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết để phát triển riêng huyện Hòa Vang ảnh 4 Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kết luận buổi làm việc
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thống nhất việc ban hành Nghị quyết mới để phát triển Hòa Vang. Nghị quyết mới này cần ngắn ngọn, trọng tâm, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và đề ra các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội chưa đề cập.
Trong đó, tập trung vào các nội dung, như: yêu cầu trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện; tập trung vào công tác quy hoạch của huyện; phát triển hạ tầng để hướng tới hình thành đô thị có bản sắc; xây dựng cơ chế, phân bổ, quản lý, điều hành, thu chi ngân sách; xây dựng cơ chế phát triển du lịch gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; lựa chọn các vấn đề trọng tâm như chính sách xã hội, chính sách dân tộc, y tế giáo dục; đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế. Trong Nghị quyết mới cũng cần nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân khi triển khai Nghị quyết để có thể đánh giá, kiểm điểm chính xác.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng ý chủ trương biệt phái cán bộ có kinh nghiệm làm công tác giải tỏa, đền bù ở các sở, ban, ngành để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng thời gian đến.

Tính đến nay, huyện Hòa Vang có hơn 250 dự án đã và đang triển khai. Năm 2020 thực hiện giải tòa 52 dự án động lực, trọng điểm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22-1-2020, trong đó 28 dự án UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư và một số dự án khác của cơ quan, đơn vị khác.

Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, xác định việc giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng là nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Vì vậy, ngoài việc phân công Ban thường vụ Huyện ủy theo dõi công tác giải phóng mặt bằng tại 11 xã, còn yêu cầu bí thư các xã trực tiếp cùng chính quyền tiếp dân để giải quyết kiến nghị. Trong đó, phân công các Chủ tịch UBND các xã làm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường dự án để nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các xã trong công tác vận động, tiếp dân. Đồng thời thừa ủy quyền cho UBND xã được quyết định hỗ trợ thêm cho hộ giải tỏa theo mức không quá 20 triệu đồng.

Đặc biệt, linh hoạt trong công tác chỉ trả kinh phí bồi thường, vừa đi vận động vừa chi trả trực tiếp tại nhà dân, chỉ trả tập trung tại địa bàn các xã, tiếp dân để giải quyết kiến nghị và chỉ trả trực tiếp ngay khi người dân đồng ý kết quả tiếp dân để tạo thuận lợi và khuyến khích người dân nhận tiền.
“Lãnh đạo địa đương tập trung và dành nhiều thời gian cho công tác giải phóng mặt bằng, kể cả ngày lễ, nghỉ”, ông Nam chia sẻ.
Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết để phát triển riêng huyện Hòa Vang ảnh 5 Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chia sẻ
Theo kế hoạch năm 2021, huyện Hòa Vang cần tập trung triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 99 công trình dự án, trong đó TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư 54 dự án, với khoảng 4.640 hồ sơ; huyện làm chủ đầu tư với 45 dự án với trên 800 hồ sơ. Mục tiêu giải ngân năm 2021 đạt khoảng 800 tỷ đồng.
Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, biệt phái cán bộ từ các sở, ban, ngành về các địa phương phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và huyện Hòa Vang triển khai trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, sự quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng trong giải quyết giải phóng mặt bằng. Hòa Vang đã thực hiện giải quyết vấn đề từ cơ sở, mang lại hiệu quả cao. Sự linh hoạt trong vận dụng tối đa cơ chế, chính sách cho dân. Đánh giá cao công tác tiếp dân để giải quyết từ cấp cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng biểu dương lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, sở, ngành, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Hòa Vang làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đồng ý với đề xuất Đầu tư con người – biệt phái cán bộ hỗ trợ cho địa phương trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng để tăng cường sự phối hợp giữa huyện với sở, ngành. Đây là biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục