Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng: Kỳ vọng một tập thể năng động, sáng tạo, nhiều đột phá

SGGPO
Nhiệm kỳ 2021-2026, có 17 đại biểu tái cử và 35 đại biểu lần đầu tiên tham gia HĐND TP Đà Nẵng khóa X. Các đại biểu đã được cử tri TP kỳ vọng sẽ phát huy tốt kinh nghiệm cùng với nhiều ý tưởng sáng tạo, mang đến nguồn sinh lực tươi mới cho HĐND TP Đà Nẵng. Qua đó góp sức, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, chung tay tạo nên một nhiệm kỳ mới mang nhiều dấu ấn sôi động và hiệu quả, chất lượng.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP cùng 2 Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP cùng 2 Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Trách nhiệm trước nhân dân

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và có sự thống nhất cao, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND... nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Đà Nẵng cũng đã thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, gồm: Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021; sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách quận, phường từ ngày 1-7-2021; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, đây chính là cơ sở vững chắc và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới, hứa hẹn tăng chất lượng - nâng hiệu quả - phát huy cao trách nhiệm trước nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực kéo dài của dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và thách thức trong việc hội nhập, tìm kiếm, khai thác, tạo động lực mới cho sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Sau kỳ họp, nhanh chóng ổn định về tổ chức, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện lề lối làm việc, hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đội ngũ tham mưu, giúp việc để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND TP Đà Nẵng.

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hình thức tiếp xúc cử tri; dành nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách mới, đáp ứng yêu cầu của Đà Nẵng trong tình hình mới. Mỗi đại biểu HĐND TP Đà Nẵng không chuyên trách thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc dành ít nhất 1/3 thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND.

Đà Nẵng: Kỳ vọng một tập thể năng động, sáng tạo, nhiều đột phá  ảnh 1 Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND chủ trì kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh đó, HĐND luôn đồng hành với UBND TP Đà Nẵng kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức, phối hợp hoạt động; cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường sự đoàn kết rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng tổng hợp, phản ánh kịp thời và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết những các bức xúc, kiến nghị của cử tri, tạo sự đồng thuận cao để huy động sức mạnh của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững thành phố.

Đặc biệt, các đại biểu cần tập trung triển khai có hiệu quả Chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; xây dựng các kịch bản và giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lớn trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 để tạo nguồn thu ngân sách. Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng; đề xuất thành lập Khu phi thuế quan, xem xét việc khai thác hiệu quả Trung tâm Hội chợ triển lãm TP Đà Nẵng; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và hoàn thành Đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2021.

Đáp ứng sự hài lòng của người dân

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, sau khi tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, theo ông Lê Trung Chinh, UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 cần phải nỗ lực vượt bậc, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân; kịp thời giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đà Nẵng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới bằng các giải pháp.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng cần tập trung cụ thể hóa thực hiện 3 đột phá chiến lược. Khôi phục tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Đà Nẵng: Kỳ vọng một tập thể năng động, sáng tạo, nhiều đột phá  ảnh 2 Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng ngày 25-6, ông Lê Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết số 119 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các địa phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của người dân, thúc đẩy sự phát triển tại các đô thị.

Theo ông Chinh, một trong nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng phải thực hiện được đó là phòng, chống, khống chế dịch Covid-19; duy trì, ổn định cuộc sống người dân.

Đà Nẵng: Kỳ vọng một tập thể năng động, sáng tạo, nhiều đột phá  ảnh 3 6 tháng cuối năm 2021, TP Đà Nẵng tập trung khống chế dịch, chuẩn bị kịch bản phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

"UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với nhân dân với cộng đồng của mỗi thành viên UBND TP Đà Nẵng... góp phần xây dựng TP Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây nguyên", ông Chinh cam kết.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục