Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng: Kiểm tra việc thuê đất, xử lý tình trạng đầu cơ đất công nghiệp

SGGPO
Ngày 22-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP giao Ban quản lý khu công nghệ cao (KCNC) và các khu công nghiệp (KCN) kiểm tra việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý KCNC và các KCN TP thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, phối hợp với Sở KH-ĐT thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Ban quản lý KCNC và các KCN phải thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng găm đất làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong KCN của nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời rà soát đối với KCN sau nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đầy còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô KCN.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN mới phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm. 

Ban quản lý KCNC và các KCN phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP nghiên cứu điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào KCN phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2021-2030. Các đơn vị này phải có giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục đích sử dụng đất, không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của KCN sang mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu UBND TP phân cấp, ủy quyền triệt để và tổ chức bộ máy của Ban quản lý KCNC và các KCN theo quy định tại Nghị định số 35/2022 của Chính phủ.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục