Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng: Hơn 70 tỷ đồng huy động từ hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2024

SGGPO

Ngày 23-9, Sở TN-MT Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Hội thảo quốc tế tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng với chủ đề “Địa phương hóa và hợp tác hiệu quả vì Đà Nẵng - Thành phố môi trường 2021 - 2030”.

Hội thảo quốc tế “Địa phương hóa và hợp tác hiệu quả vì Đà Nẵng - Thành phố môi trường 2021 - 2030” tổ chức ngày 23-9

Hội thảo quốc tế “Địa phương hóa và hợp tác hiệu quả vì Đà Nẵng - Thành phố môi trường 2021 - 2030” tổ chức ngày 23-9

Theo ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, với đề án xây dựng TP môi trường giai đoạn 2021 - 2030, Đà Nẵng hiện là địa phương duy nhất của Việt Nam tiên phong phát triển theo định hướng thành phố môi trường. Trong đó, ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát tốt chất lượng môi trường; phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái.

Qua thực hiện đề án, TP Đà Nẵng được các tổ chức trong và ngoài nước đã chủ động liên hệ, đề xuất hỗ trợ thành phố triển khai các hoạt động nghiên cứu, thí điểm. Nguồn ngân sách tạm tính đã và đang huy động được đạt trên 70 tỷ đồng cho TP Đà Nẵng (giai đoạn 2021 - 2024).

Bà Vũ Thùy Dung, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, các hợp tác nhấn mạnh đến nhiệm vụ thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường, định hướng và tạo điều kiện nâng cao năng lực cho các tổ chức/mạng lưới địa phương, để cùng giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường, thông qua những phương pháp tiếp cận tác động (hành động) tập thể. Các đơn vị quốc tế tích cực hỗ trợ (kỹ thuật) để xây dựng và thực thi chính sách giảm thiểu ô nhiễm; triển khai các sáng kiến hành động tập thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm. Quan trọng nữa, là nâng cao năng lực cho các bên liên quan, triển khai thành công và duy trì bền vững hiệu qua các sáng kiến tác động tập thể.

Hội thảo sẽ đặt dấu mốc cụ thể cho sự hợp tác tiếp tục giữa các tổ chức nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác nhằm xây dựng TP Đà Nẵng sinh thái trong tương lai.

Theo bà Ann Maxine Wallace, Giám đốc Văn phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường (USAID), trong số 4 sáng kiến hành động tập thể mà USAID Việt Nam đã hỗ trợ, có 3 tổ chức phi chính phủ địa phương đang hợp tác chặt chẽ với Sở TN-MT Đà Nẵng, cũng như EPA (Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ) bao gồm: dự án “Hành động tập thể vì bảo tồn nước” do CECR thực hiện; dự án “Giải pháp địa phương cho ô nhiễm nhựa” do GreenHub thực hiện; và dự án “Hành động tập thể vì không khí sạch” do Live & Learn thực hiện…

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục