Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng: Hơn 15.000 tỷ đồng phát triển theo hướng đô thị sinh thái

SGGPO
Ngày 19-4, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Với tổng kinh phí hơn 15.000 tỷ đồng, TP Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 sẽ đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn và có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái. 

Đà Nẵng họp báo giới thiệu về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030

Đà Nẵng họp báo giới thiệu về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030

Sau 12 năm, TP Đà Nẵng đã đạt được những kết quả vững chắc, cụ thể như: cấp nước đô thị đạt 99%, 100% nước thải tại các khu công nghiệp được thu gom, xử lý, thực hiện quan trắc tự động, liên tục; giải quyết cơ bản được 13/15 điểm nóng về môi trường; hơn 83% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 95%; đặc biệt cộng đồng người dân thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia các phong trào như: ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp; khu dân cư thân thiện môi trường; phụ nữ sống xanh; 195 câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường...

TP Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng: thành phố bền vững về môi trường (ASEAN). thành phố carbon thấp (APEC). thành phố phong cảnh. thành phố xanh quốc gia. Quan trọng hơn, TP Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu "thành phố đáng sống".

Đà Nẵng: Hơn 15.000 tỷ đồng phát triển theo hướng đô thị sinh thái ảnh 1 Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo
Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng mục tiêu “Thành phố môi trường”, chủ đề đó vẫn còn rất mới ở Việt Nam, chưa có hướng dẫn cụ thể nào từ các bộ, ngành, các tiêu chí đặt ra chủ yếu là thông qua quá trình học hỏi, tham khảo ở các đô thị tiên tiến trên thế giới. Vì vậy quá trình triển khai thực hiện không khỏi lúng túng.
Trong thời gian qua, công tác tổ chức, điều hành việc thực hiện đề án còn thiếu chủ động, chưa chú trọng trong xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội; đặc biệt là nguồn lực dành cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án về môi trường thiếu tính dự báo, chậm nên chưa đáp ứng kịp thời so với thực tiễn phát triển của thành phố Đà Nẵng.
Do đó, một số chỉ tiêu của đề án đến năm 2020 vẫn chưa hoàn thành (tỉ lệ tái sử dụng chất thải công nghiệp, tỉ lệ cây xanh trên đầu người, chất lượng môi trường nước...), nhiều giải pháp về xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường còn thiếu tính bền vững, nguy cơ phát sinh ô nhiễm là hiện hữu.
Đà Nẵng: Hơn 15.000 tỷ đồng phát triển theo hướng đô thị sinh thái ảnh 2
Các tiêu chí về xây dựng thành phố môi trường đặt ra phải có sự tham gia quản lý, giám sát của người dân
Với đề án giai đoạn 2021-2030, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết, cùng với quá trình xây dựng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như các dự án về môi trường trong Đề án này đã được tích hợp trong công tác quy hoạch, xây dựng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, hoàn thiện năng lực giám sát, xử lý và bảo vệ môi trường, như: cấp, thoát nước, xử lý rác thải, giao thông, hệ thống quan trắc…. Do đó, việc thực hiện đề án lần này có mục tiêu, tiêu chí hết sức rõ ràng, mang tính hệ thống, tính khả thi cao, đảm bảo huy động tối đa các nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Để thực hiện 31 tiêu chí và tiếp cận mục tiêu hướng đến đô thị sinh thái vào năm 2030, đề án đề ra 51 nhiệm vụ, dự án, công trình, phi công trình với tổng kinh phí khái toán thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 là 15.546 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 5.436 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỷ đồng.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát tốt chất lượng môi trường; đến năm 2030, thiết lập được hệ thống quản lý môi trường theo nền tảng sinh thái. Đề án được triển khai trên cơ sở thực hiện đồng bộ 4 nhóm thành phần trọng tâm: Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Cải thiện môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 

Đà Nẵng: Hơn 15.000 tỷ đồng phát triển theo hướng đô thị sinh thái ảnh 3 Duy trì các hoạt động hưởng ứng phong trào, mô hình bảo vệ môi trường trong toàn thể nhân dân, doanh nghiệp

Tại họp báo, TP Đà Nẵng công bố chương trình Đại nhạc hội “Thế giới nước” với chủ đề “Nước – Hồi sinh” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29-4 tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng). Đây là sự kiện nghệ thuật trọng tâm trong chuỗi các sự kiện truyền thông về đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Qua đó, TP Đà Nẵng mong muốn truyền tải thông điệp giá trị của nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi trường, từ đó nâng cao giá trị nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước trước tác động tiêu cực ngày một gia tăng của phát triển kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục