Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường

SGGPO
Để thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động về xây dựng thành phố môi trường, TP Đà Nẵng thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, nâng cao ý thức cũng như vận động người dân, cộng đồng, đơn vị tham gia thông qua các mô hình, phong trào là việc làm rất quan trọng.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục