Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng chi hơn 15.500 tỷ xây dựng thành phố môi trường

SGGPO
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, giai đoạn 2021 – 2030.

Giai đoạn 2008-2020 xây dựng mô hình trường học xanh

Giai đoạn 2008-2020 xây dựng mô hình trường học xanh

Theo đó, đề án tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các mục tiêu xây dựng thành phố môi trường đã thực hiện trong hơn 10 năm qua; phấn đấu đến năm 2025, thành phố đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với TP Đà Nẵng.

Cụ thể, đề án có 31 tiêu chí chia thành 4 nhóm, tăng 21 tiêu chí so với nội dung đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” được phê duyệt vào năm 2008 và thực hiện hơn 10 năm qua.

Đối với nhóm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, đề án đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất thuộc đối tượng được cấp Chứng nhận đạt hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 theo quy định. 100% các nguồn phát thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn) theo quy định được kiểm soát tự động, liên tục, chỉ số chất lượng môi trường không khí <100, chỉ số chất lượng môi trường nước >90.

Đến năm 2025 hoàn thành Mô hình khu công nghiệp sinh thái; đến năm 2030 có ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời, đến năm 2025, 100% phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt mới đạt Tiêu chuẩn khí thải Euro 4; đến năm 2030 đạt 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính từ các giải pháp phát triển năng lượng điện, năng lượng mới và tái tạo: Đến năm 2025 giảm từ 1-2%, đến năm 2030 giảm 5-7%.

Về cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, đề án đặt mục tiêu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2025 đạt 85%, năm 2030 đạt 95%; 100% các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn theo quy định đến năm 2025 đạt >95%, đến năm 2030 đạt >97%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. Các điểm nóng ô nhiễm môi trường được cải tạo, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để.

Đối với nhóm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đề án đặt mục tiêu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; giữ vững và khuyến khích việc gia tăng tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo duy trì diện tích đất được bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, đảm bảo bố trí diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị năm 2025 đạt 6m2/người, đến năm 2030 đạt 9m2/người. Tỷ lệ các khu vực khai thác khoáng sản được phục hồi theo quy định pháp luật trên tổng số khu vực kết thúc khai thác khoáng sản đến năm 2025 đạt 50%; đến năm 2030 đạt 100%.

Về tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đề án đặt mục tiêu đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường trên 3%; tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đến năm 2025 đạt 90%. Đến năm 2030 đạt 100%; tỷ lệ trường học triển khai phân loại rác tại nguồn đến năm 2025 đạt 100%; 100% các phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường của người dân được giải quyết kịp thời.

Tổng kinh phí khái toán thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2030 là 15.546 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 5.436 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỷ đồng.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục