Hợp tác kinh tế và đầu tư

Đã giải ngân gần 67.000 tỷ đồng vốn đầu tư

SGGP
Theo Kho bạc Nhà nước, trong 4 tháng qua, nguồn tiền Chính phủ giao giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt khoảng 66.900 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch.

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân khoảng 56.640 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân gần 2.300 tỷ đồng, hơn 9% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân gần 8.000 tỷ đồng, hơn 20% kế hoạch Chính phủ giao.

Ngoài ra, 4 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán số tiền hơn 12 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ thủ tục hồ sơ thanh toán theo quy định...

Bên cạnh đó, công tác chi thường xuyên, vốn thanh toán cũng đã thực hiện kiểm soát ước đạt hơn 268.000 tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán. Qua kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đã phát hiện ước 1.920 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và từ chối thanh toán 4,5 tỷ đồng.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục