Chính trị

Đa dạng hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

SGGP
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-9 đến 20-9. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có trao đổi trước thềm đại hội về kết quả hoạt động của MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua và những nội dung trọng tâm của mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 đạt được là gì?

* Ông TRẦN THANH MẪN: Trong 5 năm qua (năm 2014-2019), MTTQ Việt Nam đã phát huy thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình hành động do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đề ra và đã đạt được kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước đạt kết quả tích cực. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Đa dạng hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu vui tết Trung thu với các em học sinh nghèo tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). Ảnh: HOÀI NAM
Bên cạnh đó, hoạt động của mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở. Việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

* Hoạt động của MTTQ các cấp còn gặp hạn chế, khó khăn nào thưa ông?

* Một trong những hoạt động trọng tâm của MTTQ các cấp là công tác tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ này có nơi chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao ở một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông...

Một số nơi việc nắm bắt tình hình nhân dân còn bị động, chưa kịp thời; vẫn còn có những vụ việc bức xúc chưa thấy rõ vai trò phản ánh, tham mưu và tham gia giải quyết của mặt trận và các tổ chức thành viên. Việc nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài chưa thường xuyên. Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi, nhất là cơ sở còn chồng chéo, hiệu quả phối hợp chưa cao.

Ở một số nơi, MTTQ chưa thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chưa đề xuất, tham mưu tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân… Đó là những hạn chế mà trong nhiệm kỳ tới, mặt trận phải khắc phục.

* Làm thế nào để nhân dân tin tưởng, coi mặt trận là địa chỉ tin cậy để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình?

* Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội; lựa chọn những vấn đề bức xúc ở địa phương để tổ chức giám sát, báo cáo, kiến nghị sau giám sát của mặt trận, đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp nhận, kịp thời chỉ đạo giải quyết và thông báo đến các tầng lớp nhân dân.

Trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tạo môi trường để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

* Nhiệm kỳ 2019-2024, mặt trận sẽ hướng đến nhiệm vụ trọng tâm nào?

* Nhiệm kỳ tới, hệ thống mặt trận các cấp cần phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để thể hiện là nơi tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động khích lệ nhân dân đi đầu trong sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước; quan tâm đến vận động các tầng lớp nhân dân trong hệ thống mặt trận về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bởi nhân dân phải tích cực tham gia thì công cuộc phòng chống tham nhũng mới thành công như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói...

Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”. Mặt trận sẽ phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết cán bộ chuyên trách phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực hiện công việc.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 999 người. Chủ đề của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Phiên khai mạc đại hội chính thức diễn ra vào sáng 19-9 và tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng. 

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục