Kinh tế

Đã có hơn 10 triệu hóa đơn được cấp mã

SGGP
Theo số liệu thống kê của Tổng Cục thuế, sau thời gian ứng dụng hóa đơn điện tử đợt 1 gồm 6 tỉnh, thành (Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định), từ tháng 11-2021 đến nay, đã có 10,3 triệu hóa đơn được cấp mã. 

Cụ thể, Cục thuế TPHCM đã tiếp nhận 4,26 triệu hóa đơn và cấp mã được 4,25 triệu hóa đơn (hơn 10.000 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã). Hà Nội tiếp nhận 4,45 triệu hóa đơn, đã cấp mã cho 4,44 triệu hóa đơn (gần 10.000 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã). Hải Phòng tiếp nhận 680.600 hóa đơn, đã cấp mã 679.000 hóa đơn (hơn 1.600 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã).

Quảng Ninh tiếp nhận 450.000 hóa đơn, cấp mã được 449.000 hóa đơn (gần 1.000 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã). Phú Thọ đã tiếp nhận 226.100 hóa đơn, trong đó 225.900 hóa đơn được cấp mã. Bình Định tiếp nhận 216.800 hóa đơn, đã cấp mã cho 215.900 hóa đơn. Ngoài ra, còn có 702.800 hóa đơn đủ điều kiện xuất cho khách hàng mà không cần có mã của ngành thuế theo quy định (của các công ty điện, nước, viễn thông…).

Nguyên nhân hóa đơn chưa đủ điều kiện cấp mã là do các nhà cung cấp giải pháp phần mềm chưa đủ điều kiện; các doanh nghiệp mới triển khai nên thao tác chưa chính xác… Do vậy, Tổng Cục thuế sẽ làm việc lại với nhà cung cấp và phòng tuyên truyền của các cục thuế để hướng dẫn người kinh doanh giải quyết vướng mắc, nhằm tạo thuận lợi và thông suốt trong quá trình cung cấp mã hóa đơn. Hiện đã có 76 nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đủ điều kiện, danh sách được cập nhật trên trang web của Tổng Cục thuế https://www.gdt.gov.vn. 

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục