Chính trị

Củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào công giáo đối với Đảng, Nhà nước

SGGP
Ngày 23-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, hai bên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các linh mục, tu sĩ, nam nữ giáo dân đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tiêm vaccine phòng Covid-19. Các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được đồng bào giáo dân thực hiện và đạt kết quả tốt, làm tiền đề bước sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 2021-2025... 

Trọng tâm công tác phối hợp thời gian tới giữa hai bên là phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, tín đồ công giáo; củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào công giáo đối với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ công giáo thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân… tiến tới Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuối năm 2023.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục