Y tế - Sức khỏe

Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về công tác phòng chống dịch

SGGP
UBND TPHCM vừa chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ TPHCM trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Nghị quyết 05 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, các kế hoạch của UBND TPHCM liên quan đến công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế. Sở Y tế chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, sở cần quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là những người đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong khi đó, Sở TT-TT được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để truyền thông nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội. Đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các chủ thể đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch.

KHÁNH CHÂU

Tin cùng chuyên mục