Khoa học công nghệ

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chuyên ngành thông tin - truyền thông

SGGPO
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM đã thực hiện cung cấp 100% các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Làm thủ tục hành chính tại dịch vụ công khá dễ dàng

Làm thủ tục hành chính tại dịch vụ công khá dễ dàng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ công chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TPHCM, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người dân, doanh nghiệp trong thời gian có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Sở đã thực hiện cung cấp 100% các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Sở TT-TT cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (nộp hồ sơ, thanh toán phí/lệ phí nếu có, nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng) đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền Sở (tại địa chỉ dichvucong.hochiminhcity.gov.vn  hoặc dichvucong.ict-hcm.gov.vn).

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT-TT HCM

STT

Tên Thủ tục

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

1.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

2.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

3.

Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4.

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5.

Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6.

Thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7.

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

8.

Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

9.

Thủ tục thông báo thay phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

10.

Thủ tục thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

11.

Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần góp từ 30% vốn điều lệ trở lên.

12.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

13.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

14.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

15.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chuyên ngành thông tin - truyền thông ảnh 1

 

Lĩnh vực Báo chí

16.

Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)

17.

Thủ tục cấp phép xuất bản bản tin

18.

Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

19.

Thủ tục đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

20.

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

21.

Thủ tục chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

22.

Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài để được chấp thuận

23.

Thủ tục cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế

 

Lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành

24.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

25.

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in

26.

Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in

27.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

28.

Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

29.

Thủ tục xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

30.

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

31.

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

32.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

33.

Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

34.

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

35.

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

36.

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

37.

Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

38.

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương

39.

Thủ tục cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

Lĩnh vực bưu chính và chuyển phát

40.

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính

41.

Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

42.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

43.

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

44.

Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

45.

Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính


Trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Sở TT-TT TPHCM

Bước 1: Đăng ký thủ tục hành chính qua mạng

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn  hoặc https://dichvucong.ict-hcm.gov.vn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Sở sẽ kiểm tra hồ sơ được gửi qua mạng và thực hiện tiếp nhận theo quy định; các thông tin biên nhận, mã QR của hồ sơ và ngày hẹn trả sẽ được thông báo qua tin nhắn và email; Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xử lý sẽ thông báo và hướng dẫn bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.
Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chuyên ngành thông tin - truyền thông ảnh 2
 Bước 3: Xử lý và công khai minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ

Sở tiến hành xử lý hồ sơ. Tình trạng xử lý hồ sơ của người dân/doanh nghiệp sẽ được công khai trên Cổng Dịch vụ công TPHCM Người dân và tổ chức có thể tra cứu, giám sát quá trình xử lý thông tin qua mã QR, tin nhắn (SMS) hoặc truy cập trực tiếp địa chỉ trên Cổng Dịch vụ công TPHCM.

Bước 4: Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

Sở sẽ thông báo phí, lệ phí thông qua tin nhắn (SMS) và thư điện tử (Email) và người dân/doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua mạng.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được gửi đến cá nhân, tổ chức qua hộp thư điện tử của cá nhân (tổ chức) và trên Cổng Dịch vụ công TPHCM.
Sở đã tổ chức Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, người dân lòng liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo số điện thoại (028)35202323 - 301 để được hướng dẫn thực hiện.

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục