Chuyện đó đây

Cửa hàng thanh toán nhận dạng khuôn mặt

SGGP
Cửa hàng KFC ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) là nơi đầu tiên trên thế giới thực hiện việc thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt.

Cửa hàng thanh toán nhận dạng khuôn mặt

 Ðể thanh toán bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, khách hàng cần tới các quầy đặt máy quét nhận dạng khuôn mặt và trải qua các bước gồm hai giây quét khuôn mặt bằng máy ảnh 3D và sau đó là thuật toán phát hiện sự sống đảm bảo nhận dạng người dùng.

Thuật toán này có thể phát hiện các cử chỉ có từ những sinh vật sống - điều này nhằm ngăn chặn việc sử dụng ảnh chụp để đánh lừa thiết bị nhận dạng.

THẾ HÀM

Tin cùng chuyên mục