Chính trị

Cử tri có được theo dõi việc kiểm phiếu bầu cử không?

SGGP
Luật Bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND quy định, trước khi mở thùng phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời 2 cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến kiểm phiếu

Cử tri bình thường có được theo dõi việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 hay không? (Đào Văn Tính, huyện Củ Chi, TPHCM)

Ủy ban Bầu cử TPHCM: Luật Bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND quy định, trước khi mở thùng phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời 2 cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến kiểm phiếu. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại việc kiểm phiếu. Như vậy, với tư cách cử tri, bạn có thể được mời chứng kiến việc kiểm phiếu.

Sau khi đã có tên trong danh sách cử tri thì gia đình tôi chuyển đi sinh sống nơi khác và nhập hộ khẩu vào nơi mới. Vậy tôi sẽ bầu cử ở đâu? (Nguyễn Thế Anh, quận Bình Tân, TPHCM)

Theo Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước khi bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri sẽ được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới.

Như vậy, do gia đình ông/bà đã nhập hộ khẩu thường trú vào nơi mới, thì gia đình sẽ bỏ phiếu ở nơi ở mới.

MAI HOA ghi

Tin cùng chuyên mục