Xã hội

Cụ thể hoá các quy định liên quan đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử ​

SGGPO
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, cần làm rõ tính khả thi trong việc triển khai các quy định liên quan đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, làm rõ tính liên thông, thống nhất khi sử dụng cùng lúc hai hộ chiếu là hộ chiếu thông thường và hộ chiếu có gắn chíp điện tử; vấn đề đồng bộ, kết nối, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Ngày 6-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 14. Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham dự phiên họp. Phiên họp sẽ kéo dài đến ngày 8-5.

Ở nội dung thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, dự thảo Luật này quy định rõ quyền, nghĩa vụ của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đề nghị cấp hộ chiếu, quyền lựa chọn nơi nhận hộ chiếu, quyền lựa chọn đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử. Dự thảo Luật cũng quy định về việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân phục vụ việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh.

“Dự thảo luật vẫn còn một số nội dung cần xin ý kiến đó là quy định về đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cơ quan, người có thẩm quyền cử, cho phép, quyết định người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ ra nước ngoài; vấn đề tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm”, ông Nguyễn Văn Sơn nêu rõ.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến nội dung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Mặc dù tán thành việc bổ sung quy định này, song các thành viên Uỷ ban Quốc phòng – An ninh đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi như về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập, cung cấp, cập nhật thông tin; hoạt động khai thác, cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin. Đáng lưu ý là ý kiến đề nghị quy định rõ việc sử dụng hộ chiếu, các trường hợp được sử dụng đối với mỗi loại hộ chiếu, quy định về hình thức và nội dung của hộ chiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận cố gắng của Ban soạn thảo trong việc tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định hiện có, bổ sung các quy định mới nhằm ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý công dân.

Theo Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, các quy định về quy trình thủ tục phải gắn với cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm chặt chẽ trong cấp hộ chiếu cho công dân, nhưng cũng không được gây phiền hà và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của công dân. Một yêu cầu khác là việc làm rõ tính khả thi trong việc triển khai các quy định liên quan đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, làm rõ tính liên thông, thống nhất khi sử dụng cùng lúc hai hộ chiếu là hộ chiếu thông thường và hộ chiếu có gắn chíp điện tử; vấn đề đồng bộ, kết nối, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, đặc biệt trong việc sử dụng dịch vụ chữ ký số, tính liên thông giữa Cơ sở dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục