Thông tin kinh tế

Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam đầu tư 10 triệu USD cho xử lý nước thải

SGGPO
Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam vừa giới thiệu công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ lọc RO - hay còn gọi công nghệ thẩm thấu ngược với tổng giá trị đầu tư lên hơn 10 triệu USD. 

Bên trong khu xử lý nước thải bằng công nghệ lọc RO

Bên trong khu xử lý nước thải bằng công nghệ lọc RO

Công nghệ này hoạt động theo nguyên lý thẩm thấu ngược tự động xử lý và loại bỏ hoàn toàn chất có hại trong nước như: thuốc diệt côn trùng, chất phóng xạ, vi-rút, amoniac, các độc tố có nguồn gốc Nitơ. Đặc biệt, hệ thống lọc RO xử lý được hoàn toàn những kim loại nặng trong nước: Mn, Cu, Pb, Hg, As… 

Với công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ lọc RO, hay còn gọi công nghệ thẩm thấu ngược, nó hoạt động theo nguyên lý thẩm thấu ngược tự động xử lý và loại bỏ hoàn toàn chất có hại trong nước như: thuốc diệt côn trùng, chất phóng xạ, vi-rút, amoniac, các độc tố có nguồn gốc Nitơ. Đặc biệt, hệ thống lọc RO xử lý được hoàn toàn những kim loại nặng trong nước: Mn, Cu, Pb, Hg, As...

Qua hệ thống xử lý này, chất lượng nước thải sau xử lý bằng công nghệ thẩm thấu ngược đạt tiêu chuẩn cột A (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT). 

Nước thải của Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam được đánh giá qua các thông số như độ pH, TSS, lưu lượng, độ màu, COD, nhiệt độ trong nước thải luôn… được theo dõi 24/7 qua hệ thống quang trắc, được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai giám sát và theo dõi. 

KIM THANH

Tin cùng chuyên mục