Ngân hàng - Chứng khoán

Công ty Gỗ Trường Thành có nguy cơ bị hủy niêm yết

SGGP
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có thể bị hủy niêm yết do lỗ đến mức âm vốn điều lệ. 
Cụ thể, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017, TTF ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30-6-2017 là âm 1.462 tỷ đồng (chiếm 98% vốn điều lệ).
Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán cho rằng khoản thu nhập do được miễn lãi vay 84,6 tỷ đồng được ghi nhận vào tài khoản thu nhập khác là không chắc chắn và không phù hợp với quy định hiện hành.
Theo đó, nếu TTF không ghi nhận khoản lãi trên thì công ty sẽ lỗ ròng hơn 83 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, việc này dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF sẽ là số âm hơn 1.500 tỷ đồng, vượt 55 tỷ đồng so với vốn điều lệ. 
Theo HOSE, Nghị định 58/2012 quy định chứng khoán bị hủy niêm yết trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.
Do đó, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp thì HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán TTF.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục