Thế giới

Công ty công nghệ Trung Quốc cam kết chống độc quyền

SGGP
Hơn 20 tập đoàn công nghệ của Trung Quốc, trong đó có ByteDance, Baidu và CTrip tuyên bố cam kết tuân thủ các quy định chống độc quyền của cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc. 

Cam kết trên được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý nhà nước về quy chế thị trường của Trung Quốc triệu tập đại diện của 34 công ty công nghệ và cảnh báo phải tiến hành điều chỉnh các biện pháp có tính chất phản cạnh tranh và lưu ý tới trường hợp của Tập đoàn Alibaba. Cơ quan trên đưa ra thời hạn một tháng để các công ty này hoàn tất sửa đổi các biện pháp gây phương hại tới tính cạnh tranh trên thị trường.

Ứng dụng gọi xe Didi, nền tảng xã hội Kuaishou và Bilibili, cũng như công ty thương mại điện tử JD.com cũng nằm trong số những tập đoàn công nghệ phải đưa ra cam kết tuân thủ quy định chống độc quyền.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục