Việt Nam - Những điểm đến

Công trình tôn vinh Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu

SGGPO

Du khách được xem và tìm hiểu nhiều tư liệu quý của việc bảo tồn, phát huy giá trị bản “Dạ cổ hoài lang”; trang phục hóa trang của nghệ sĩ; hình ảnh tượng sáp nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các tài tử.

Tin cùng chuyên mục