Quy hoạch kiến trúc

Công trình nhà ở cho công nhân được miễn giấy phép xây dựng

SGGP
Sở Xây dựng TPHCM vừa có hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, phạm vi áp dụng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở có tổng mức đầu tư xây dựng dưới 20 tỷ đồng phục vụ cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố và cơ quan quản lý Nhà nước (Sở Xây dựng, UBND quận huyện…), các đơn vị khác có liên quan (tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công…) không phải hướng dẫn về hồ sơ, bản vẽ xin phép xây dựng.

Cụ thể, đối với công trình có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng thuộc trường hợp thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở: Trường hợp 1 (kể từ ngày hướng dẫn này được ban hành đến 31-12-2020), Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Nghị định 113/2020 của Chính phủ quy định tại Luật Xây dựng và được miễn giấy phép xây dựng. Trường hợp 2 (kể từ ngày 1-1-2021), Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, hộ gia đình, cá nhân (là người quyết định đầu tư) có trách nhiệm thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực (theo quy định tại Luật số 62/2020/QH14) để thực hiện thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng với nội dung chính như sau: Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công so với thông tin quy hoạch kiến trúc đã được cơ quan nhà nước quản lý về quy hoạch cung cấp (UBND quận huyện hoặc Sở QH-KT).

HẠNH LÊ

Tin cùng chuyên mục