Chính trị

Công tác tuyên giáo kịp thời lan tỏa những thông tin tích cực

SGGP
Chiều 17-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thông tin, trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo TPHCM đã tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với nhiều sự kiện quan trọng; tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị hạn chế thấp nhất các ca mắc. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu chương trình tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa, con người TPHCM đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tuyên truyền các mô hình, nhân rộng các giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động, kịp thời về những nội dung theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện 7 Chương trình đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 và Đề án xây dựng TPHCM thông minh, đô thị sáng tạo… 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, tuyên giáo các cấp đã nhập cuộc khá sôi nổi, gắn kết nhịp nhàng để sớm lan tỏa những thông tin tích cực, hành vi, ứng xử đẹp. Hiện các địa phương, đơn vị đang tập trung cho công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, tuyên giáo các cấp cần thể hiện tinh thần trách nhiệm để xây dựng văn kiện cấp mình. Theo đó, văn kiện ngoài nêu bật được thành tựu, cần nhận diện đúng mức những hạn chế, yếu kém và đề xuất những giải pháp khả thi. 

Với chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, việc học tập văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị phải thực hiện từ cơ sở. Do đó, tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy để nhuyễn hóa các chủ đề năm bằng những việc làm, nội dung cụ thể; việc thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đậm nét hơn; làm bật chủ đề Trung ương đang triển khai về đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, sau Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ triển khai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo. Cụ thể, tập trung bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên mạng xã hội; kỹ năng khái quát, phân tích, nhận định thông tin, sự kiện… nhằm giúp công tác tuyên giáo kịp thời lan tỏa những thông tin tích cực, loại bỏ những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục