Chính trị

Công tác lãnh đạo bầu cử phải đảm bảo tính liên tục thông suốt, hiệu quả

SGGPO
Chiều 12-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau phiên họp Hội đồng bầu cử quốc gia lần thứ tư đến nay; Tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát đợt 2 và đợt 3. Hội đồng cũng đã nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; Tờ trình về việc điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, xem xét kiện toàn nhân sự thành viên một số Tiểu ban, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã được thông qua vào cuối phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý, thời gian từ nay cho đến bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong điều kiện nhiều thành viên Hội đồng vừa mới được kiện toàn. Nhấn mạnh “công tác lãnh đạo bầu cử phải làm sao đảm bảo tính liên tục thông suốt, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: “Trách nhiệm của Hội đồng bầu cử quốc gia là trực tiếp tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, và chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức bầu cử HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, lựa chọn để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp những đại diện thực sự ưu tú và thực sự đại diện cho quyền làm chủ của người dân. Làm sao để Ngày bầu cử 23-5 sắp tới đây là Ngày hội lớn của toàn dân”.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục