Chính trị

Công tác kỹ thuật hải quân góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

SGGPO

Sáng 9-8 tại TP Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Hội nghị với gần 200 đại biểu tham dự, do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì.

Công tác kỹ thuật hải quân góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đây là hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp; đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác kỹ thuật hải quân góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Quân chủng Hải quân, qua 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nội dung, chủ trương, biện pháp xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ có chất lượng. Công tác kỹ thuật hải quân có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. 

Trong giai đoạn 2007 - 2022, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và cấp cơ sở. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có nhiều tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Hàng năm cơ quan, đơn vị chế tạo hàng nghìn mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện. Nhiều công trình, đề tài, mô hình có chất lượng và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, được tặng nhiều giải thưởng như: giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội... 

Từ năm 2011 đến nay, ngành kỹ thuật hải quân đã hợp tác với trên 40 đơn vị trong và ngoài quân đội, triển khai thực hiện hơn 900 nội dung nghiên cứu; nhiều nội dung hợp tác đem lại hiệu quả thiết thực. Các sản phẩm hợp tác sản xuất đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm tốt tính năng, yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật; phối hợp biên dịch, biên soạn được trên 70 tài liệu với hơn 100.000 trang tài liệu kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Công tác kỹ thuật hải quân góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ảnh 2 Thiếu tướng Đoàn Minh Định Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (áo xanh) thăm quan các sản phẩm kỹ thuật của Quân chủng Hải quân. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bên cạnh đó đã tổ chức tiếp nhận số lượng lớn tàu, xe, máy bay; tổ chức huấn luyện làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; đủ khả năng bảo đảm kỹ thuật cho trang bị phục vụ các nhiệm vụ của quân chủng điển hình là diễn tập bắn các loại tên lửa, ngư lôi, thả thủy lôi có trong biên chế, tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games - 21 đạt kết quả cao.

Theo Quân chủng Hải quân, công tác kỹ thuật là một mặt của công tác quân sự có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố không thể thiếu, cùng với nhân tố con người sẽ hợp thành sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng; góp phần quan trọng vào chiến thắng trên chiến trường. 

Trong những năm tới, Đảng ủy Quân chủng Hải Quân xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân chủng nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội, Quân chủng đến năm 2025 và 2030, nghị quyết, kết luận và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 ở các cấp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ. 

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, tạo bước đột phá về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm đầy đủ, kịp thời tàu, xe, máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của quân chủng. Ngoài ra đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tự chủ, công nghệ nội địa; đáp ứng yêu cầu cất giữ, bảo quản bảo dưỡng, nâng cấp, tăng hạn, chuẩn bị các loại vũ khí; tiếp tục thực hiện có chiều sâu cuộc vận động 50 gắn với 2 đột phá ngành kỹ thuật “xây dựng nề nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật” nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. 

Nhân dịp này, ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382. Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; đồng thời quyết định tặng bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục