Giáo dục

Công khai thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên

SGGP
Ngày 5-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hướng dẫn thực hiện công tác tài chính và tài sản cuối năm 2019. 

Cô Nguyễn Thu Hồng, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cô Nguyễn Thu Hồng, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, để công tác tài chính và tài sản cuối năm được thực hiện đúng quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra rà soát, xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng, khóa sổ kế toán theo đúng quy định.

Về rà soát nguồn kinh phí cải cách tiền lương và trích cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức hòa nhập tại cơ sở giáo dục và các chế độ chính sách khác, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Thông tư 46/2019/TT-BTC (ngày 23-7-2019) của Bộ Tài chính và Nghị định 38/2019/NĐ-CP (ngày 9-5-2019).

Ngoài ra, cơ sở giáo dục có nhiệm vụ rà soát các đối tượng thuộc diện truy lãnh phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức hòa nhập tại cơ sở giáo dục từ tháng 9-2015 đến tháng 2-2016, tháng 11, 12-2017 và năm 2018 (thời gian thực hiện các quyết định ngừng chi phụ cấp ưu đãi cho nhóm đối tượng này) để thanh toán hoàn tất trong năm 2019.

Ngoài ra, các đơn vị cũng tiếp tục rà soát, thực hiện những chế độ, chính sách khác như phụ trội, miễn giảm học phí, phụ cấp thâm niên nhà giáo, chế độ bảo hiểm cho người lao động… để hoàn thành việc chi trả kinh phí theo đúng quy định trong năm tài chính.

Riêng đối với công tác quản lý tiền mặt, cơ sở giáo dục phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu, kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm tính đến ngày 31-12-2109. 

Đặc biệt, với các đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP, phải rà soát dự toán ngân sách được giao và các khoản thu tại đơn vị.

Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, nếu số chi thực tế thấp hơn dự toán kinh phí được giao thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị, đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ đối với người lao động theo nguyên tắc công bằng, minh bạch và công khai. 

Về phương án chi thu nhập tăng thêm cho các cá nhân cần đảm bảo theo nguyên tắc người có hiệu quả công tác cao, có đóng góp nhiều cho hoạt động của đơn vị trong năm 2019 được hưởng cao hơn và ngược lại, đồng thời xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm phù hợp tại đơn vị.

Thời điểm nhận các khoản thu nhập tăng thêm do Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học quyết định.

Do đó, thời điểm gần tết có đơn vị nhận nhiều, có đơn vị nhận ít, lãnh đạo nhà trường cần lắng nghe ý kiến của tập thể trong đơn vị để chọn phương án điều tiết phù hợp cho các năm tiếp theo.

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục